с. Кочережки. Кочерезький навчально-виховний комплекс "Кочерезька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дитячий садок"

 

М.О. вчителів гуманітарних наук

П Л А Н
засідань  методичного об’єднання вчителів
суспільно – гуманітарного циклу 
на  2013 – 2014 навчальний  рік

№  з/п

Зміст  засідань

 Термін виконання

Примітка

I засідання. Жовтень

1. 

Аналіз роботи МО за минулий рік

Члени МО

 

2. 

Затвердження плану МО на 2013-2014 н.р.

Члени МО

 

3. 

Ознайомлення з методичними рекомендаціями щодо викладання шкільних дисциплін предметів суспільно-гуманітарного циклу в умовах компетентнісного підходу.

Ляшенко Н.І.

 

4. 

Ознайомлення з «Вимогами до виконання письмових робіт учнів загальноосвітніх навчальних закладів і перевірки зошитів з української мови та літератури, світової літератури, історії України, образотворчого мистецтва та художньої культури»

Члени М.О

 

 

5. 

Затвердження планів роботи та календарного планування  вчителів-предметників суспільно-гуманітарного циклу.

Члени МО

 

 

6. 

Вивчення навчальних дисциплін в умовах впровадження нового державного стандарту для основної школи

Мішуста Т.М.

 

 

7. 

Організація методичної роботи молодим вчителям Зазимко Д.В. та

Мандзюку  М.Ю.

Парова С.В.

 

8. 

Ознайомлення з розкладом проведення мовно-літературних конкурсів у 2013-2014 н.р.

Ляшенко Н.І.

 

II засідання, жовтень – листопад

Засідання професійного клубу

1. 

Обговорення відкритих уроків членів МО

Члени МО

 

2. 

Про проведення шкільних олімпіад

Мішуста Т.М.

 

3. 

Про підготовку до атестації вчителів суспільно-гуманітарного циклу

Мішуста Т.М.

 

4. 

Підготовка та проведення заходів, присвячених  Дню слов'янської писемності

Парова С.В.

 

 

5. 

Допомога Зазимко Д.В., Мандзюку М.Ю. в доборі методичної літератури для самоосвіти, та в її організації.

Члени МО

 

III засідання, січень

Ярмарок педагогічних ідей

1. 

Нове прочитаня літературних творів на уроках української та світової літератури.

Парова С.В.

 

 

 

2. 

Огляд нормативних документів, новинок психолого-педагогічної літератури та матеріалів з предметів МО

Мішуста Т.М.

 

3. 

Аналіз результатів олімпіад МО, конкурсу знавців української мови   імені П.Яцика, конкурсів імені Т.Шевченка та ін.

Парова С.В.

 

 

4. 

Заходи по підготовці до святкування 200- річчя з дня народження Т.Г. Шевченка

Члени МО

 

5. 

Аналіз програми роботи вчителя – наставника разом з педагогом-початківцем з дитячим колективом.

Парова С.В.

Мішуста Т.М.

 

ІV засідання , березень

Круглий стіл

1. 

Форми та методи викладання української мови та літератури, світової літератури , історії, правознавства, англійської мови, художньої культури, спрямовані на розвиток творчих здібностей учнів  

Члени МО

 

2. 

Творчий звіт вчителя Перепелиціц Н.І.  (в рамках атестації 2014 р.) Розвиток професійної компетентності сучасного вчителя: реалії і перспективи.

Перепелиця Н.І.

 

 

3. 

Ознайомлення з інструктивними листами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України про закінчення 2013-2014 н.р. та організацію проведення ДПА з української мови для учнів 9,11 класів, ЗНО учнів 11- класів. Методичні рекомендації щодо підготовки учнів до здачі ДПА та ЗНО.

Мішуста Т.М.

 

4. 

Розвиток творчої компетентності школярів при вивченні художньої культури.

Шляхова Л.В.

 

V засідання, травень

Методична сесія

1

Обмін досвідом про форми й методи роботи з обдарованими дітьми.

Члени МО

 

2

Результати державної підсумкової атестації в 9-х, 11-х класах

Мішуста Т.М.

 

3

Аналіз роботи МО вчителів суспільно-гуманітарного циклу за 2013-2014 н.р.. Перевірка виконання навчальних  програм

Ляшенко Н.І.

 

4

Складання плану роботи МО  вчителів суспільно-гуманітарного циклу на 2013-2014 н.р

Члени МО

 

 

 

В С Т У П
1. Аналіз  роботи  методичного об’єднання за  минулий  навчальний  рік
Робота МО була спланована відповідно завдань річного плану школи та завдань першого етапу роботи над проблемою «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості».
За звітний період було проведено 5 засідань МО, на яких розглядалися різні питання як теоретичного, так і практичного спрямування : 
1.     Креативна освіта – вимога 21 ст.  мета і завдання  3 етапу роботи над проблемою (Перепелиця Н.І..)
2.     Основні показники творчої компетентності  особистості вчителя і учня (Ляшенко Н.І.)
3.     Рекомендації МОНУ щодо вивчення суспільно – гуманітарних дисциплін у 2013-2014н.р.
4.     Впровадження освітніх інноваційних технологій. Технологія гендерної літературної освіти (обмін досвідом).
5.     Аналіз підготовки, проведення шкільних предметних олімпіад, участі учнів у районних олімпіадах  (Мішуста Т.М.
 6. Формування національного світогляду на уроках словесності  (обмін досвідом)
7.  Застосування комп’ютерних технологій навчання на уроках суспільно – гуманітарних дисциплін.
8.  Позакласна і гурткова робота як засіб розвитку творчої особистості учня (обмін досвідом)
Члени МО надавали посильну допомогу адміністрації школи у вивченні стану викладання та рівня знань із суспільно-гуманітарних предметів. Так вчителі української мови провели моніторингові дослідження якості знань з рідної мови. 
 Традиційно членами МО були проведені предметні тижні, День рідної мови. 
Учні школи під керівництвом вчителів-гуманітаріїв взяли активну участь у шкільних і районних олімпіадах.

 

Отже, МО вчителів суспільно – гуманітарного циклу ставить перед собою такі завдання  на 2013-2014 н.р. : 
 - продовжити роботу над завданнями четвертого етапу науково – методичної проблеми;
- спрямувати роботу МО на підвищення якості навченості учнів на основі проблемного аналізу даних моніторингових досліджень рівня предметної підготовки через технологізацію навчального процесу і впровадження компетентного підходу до навчання;
- продовжувати систематичну цілеспрямовану роботу з обдарованими дітьми, постійно поповнювати банк даних;
- працювати над питаннями психолого-педагогічного супроводу навчання і розвитку учнів, збереження психічного і фізичного здоров'я учнів;
- розробити методику і форми роботи по питанню технології підготовки учнів до ДПА та незалежного зовнішнього тестування;
- зміцнювати навчальну базу предметних кабінетів.
 

4.Науково –методична  проблема , над  якою  працює  кожен  вчитель  методоб’єднання :

№  з/п

Прізвище, ім”я, по батькові педпрацівника

Проблема

1

Перепелця Наталія Іванівна

Формування  комунікативної компетентності учнів, на уроках української мови та літератури.

2

Парова Світлана Вікторівна

Використання інтерактивних методів на уроках української мови та літератури для розвитку комунікативних та інформаційних компетенцій.

3

Ляшенко Наталія Іванівна

Використання  інформаційних та мультимедійних технологій для розвитку полікультурних компетенцій учнів.

4

Мішуста Тетяна Михайлівна

Впровадження елементів інтерактивних методів у навчально – виховному процесі на уроках іноземної мови.

5

Шляхова Людмила Василівна

Розвиток творчої уяви та конструктивного мислення на уроках художньої культури

6

Мандзюк Микола Юрійович

Всебічний розвиток особистості учнів на уроках історії та правознавства.

7

Зазимко Дар'я Сергіївна

Гра як метод активізації пізнавальної діяльності на уроках англійської мови

5. Тематика  написання   методичних  розробок  в  новому  навчальному  році

 

Прізвище, ім”я, по батькові

Тема  методичної  розробки

Термін виконання

Де обговорюється

1

 

Перепелця Наталія Іванівна

Роль і місце української мови та літератури у громадянському вихованні підростаючого покоління.

Грудень

На засіданні МО

2

 

Парова Світлана Вікторівна

Шевченко - поет.

Листопад

На засіданні МО

3

 

Ляшенко Наталія Іванівна

Система класифікації методів навчання на уроках світової літератури.

Квітень

На засіданні МО

4

 

Мішуста Тетяна Михайлівна

Активізація мовленнєвої діяльності учнів на уроках англійської мови

Грудень

На засіданні МО

5

Шляхова Людмила Василівна

Авторський план роботи фольклорного гурту «Перевесло»

Лютий

На засіданні МО

6

 

Зазимко Дар'я Сергіївна

 

 

 

7

 

Мандзюк Микола Юрійович

 

 

 

6. Які  рекомендації  психолого - педагогічної  науки  і  практики  будуть  впроваджувавтися  в  практику  роботи  вчителів  в  новому  навчальному  році

 

№  з/п

Педпрацівник

Зміст  рекомендацій

примітка

1.

Перепелця Наталія Іванівна

Вивчення літературно – критичних матеріалі у школі

 

2.

Парова Світлана Вікторівна

Роль і місце української мови і літератури в громадянському вихованні

 

3.

Ляшенко Наталія Іванівна

Особливості вивчення теоретико – літературних понять на уроках світової літератури

 

4.

Мішуста Тетяна Михайлівна

Навчання  монологічного мовлення

 

5.

Шляхова Людмила Василівна

Роль вивчення художньої культури в вихованні старших школярів

 

6.

Зазимко Дар'я Сергіївнна

Розвиток творчих здібностей учнів на уроках англійської  мови

 

7.

Мандзюк Микола Юрійович

Формування колективізму та індивідуальних рис характеру через викладання предмету.

 

7. Графік  проведення  відкритих уроків  та  позакласних  заходів

 

П.І.Б. педпрацівника

Тема  відкритих  заходів

Дата проведення

Оцінка

1.

Перепелця Наталія Іванівна

Тема жіночої долі в творчості Т.Г. Шевченка. Поема "Гайдамаки". 9 клас

лютий

 

 

2.

Парова Світлана Вікторівна

Г. Малик. Незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії.   5 клас

Грудень

 

 

3.

Ляшенко Наталія Іванівна

Урок – гра «Пограємо в детективів» за казкою Андерсена «Снігова королева»  5 клас

Грудень

 

 

4.

Мішуста Тетяна Михайлівна

 

Жовтень

 

 

5.

Шляхова Людмила Василівна

11 клас. «Образотворче мистецтво Італії: епоха титанів.»

Лютий

 

 

6.

Зазимко Дар'я Сергіївна

 

-

 

 

 

7.

Мандзюк Микола Юрійович

 

-

 

 

8. Графік  проведення  контрольних  робіт  за  завданням  адміністрації  школи

 

          П.І.Б.  педпрацівника

Предмет

К л а с

Термін  проведення

1

Перепелця Наталія Іванівна

Українська мова

7,9

До 25.12.12р., 15.05.13 р.

2

Парова Світлана Вікторівна

Українська мова

5,6,8,10,11

До 25.12.12р., 15.05.13 р.

3

Ляшенко Наталія Іванівна

 

Світова література

5 -11

До 25.12.12р., 15.05.13 р.

4

Мішуста Тетяна Михайлівна

Англійська мова

9-11

До 25.12.12р., 15.05.13 р.

5

Шляхова Людмила Василівна

Музичне мистецтво

1-11

До 25.12.12р., 15.05.13 р.

6

Зазимко Дар'я Сергіївна

Англійська, німецька мова

5-8

До 25.12.12р., 15.05.13 р.

7

Мандзюк Микола Юрійович

Історія, правознавство

5-11

До 25.12.12р., 15.05.13 р.

9. Робота  педпрацівників  в  методоб’єднанні

 

П.І.Б.   педпрацівника

Завдання  методоб’єднання

 Термін виконання

Примітка

1

Перепелця Наталія Іванівна

Виступити з доповіддю, провести відкриті уроки.

Протягом року

 

2

Парова Світлана Вікторівна

Виступити з доповіддю, провести відкриті уроки.

Протягом року

 

3

Ляшенко Наталія Іванівна

Виступити з доповіддю, провести відкриті уроки.

Протягом року

 

4

Мішуста Тетяна Михайлівна

Виступити з доповіддю, провести районний семінар.

Протягом року

 

5

Шляхова Людмила Василівна

Виступити з доповіддю, провести відкриті уроки.

Протягом року

 

6

Зазимко Дар'я Сергіївна

Виступити з доповіддю.

Протягом року

 

7

Мандзюк Микола Юрійович

Виступити з доповіддю.

Протягом року