с. Кочережки. Кочерезький навчально-виховний комплекс "Кочерезька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дитячий садок"

 

Вступ до школи

       Зарахування учнів до загальноосвітнього навчального закладу, здійснюється,  як правило, до початку навчального року за наказом директора, що видається на підставі особистої заяви (для неповнолітніх заяви батьків або осіб, які їх замінюють) а також свідоцтва про народження (копії), медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу.)  

         Не допускається збирання додаткових даних про дитину та її батьків або осіб, які їх замінюють, зокрема довідок з місця роботи, проживання, про заробітну плату батьків, будь-яких даних, що свідчать про розвиток дитини та її готовність до систематичного навчання в школі.

         Відповідно до пункту 1 статті 20 Закону України "Про загальну середню освіту", пункту 9.11 Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПіН 5.5.008-01, затверджених постановою головного санітарного лікаря України від 14.08.2001 р. №63, до 1 класу зараховуються діти, як правило з 6 років. Додатково пункт 9.11 зазначених ДСанПіН 5.5.2.008-01 константує, що прийом дітей здійснюється за бажанням(заявою) батьків та медичною довідкою про стан здоров’я дитини встановленого зразка.

      Згідно з пунктом 1.4 постанови головного державного санітарного лікаря України від 29.07.2009 № 20 "Про підготовку загальноосвітніх навчальних закладів до нового 2013\2014 навчального року", встановлено, не  допускати прийом до школи дітей молодше 5 років 8 місяців.

       При зарахуванні дітей до 1 класу керівнику закладу слід неухильно дотримуватися вимог наказу Міністерства освіти і науки України від 07.04.05. №204 "Про прийом дітей до 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів".

       Наказ про зарахування дитини до 1 класу загальноосвітнього навчального закладу видається директором на основі поданих документів, як правило, до початку навчального року. До 1 класу загальноосвітніх закладів приймаються діти, яким до 1 вересня, як правило, виповнилося 6 років які за результатами медичного обстеження не мають протипоказань для систематичного шкільного навчання. 

        При прийомі дитини до 1 класу є неприпустимими проведення тестувань, співбесід, екзаменів тощо з перевірки засвоєння навчально-виховної програми дошкільного навчального закладу.

       Проходження дитиною підготовки до школи у дитячих садках, підготовчих групах при школах, вдома не замінює навчання в першому класі, не є підставою для зарахування дітей до других класів.